“Ako’y Hindi Mananahimik”

Close up of a hand writing on a piece of paper.


Ako kailanma’y hindi mananahimik,
Patuloy na tutugon, sisigaw, at iimik;
Sa gitna man ng pighati’t pag-ibig,
Sa dilim ng gabi’t may busal man ang bibig. Continue reading “Ako’y Hindi Mananahimik”

+1