“Oda Para Sa Mga Minamahal Ko”


Digital photo of Aaleyah Reign

Saan man patutungo
Lagi pa ring laman ng puso
Mga pinagsaluhang pangako
Kailanma’y hindi ibuburo. Continue reading “Oda Para Sa Mga Minamahal Ko”

+2