“Paggunita sa Nakakubling Dalamhati”

Close up of a lit candle against a black background. Image from Pixabay.

May isang kaibigang biglang nangumusta
Sa Messenger nagparamdam at nagpakita
Dahil sa lockdown may panahon na siya
Mangumusta maging ng taong pumanaw na Continue reading “Paggunita sa Nakakubling Dalamhati”

+6

Way Back

Silhouette of a man.

Way back when I was capable of love,
When grasses seemed evergreen
And naught looked dangerous nor bad;
Way back back when I was whole
And laughter was what adorned my soul.
Way back when we were free
To swim through the raucous waves,
To ride through the busy highways,
To sing the soothing songs of auld,
To live life to the fullest,
To run through the fields of gold.
Way back when you were still you;
Way back when I was still me.

+1

“Demensiya”

Sepia image of an old man sitting alone on a wooden bench. Image from Pixabay.

Paslit pa lang ako noong ito ay nagsimula
Marami na akong natutunan dito sa balat ng lupa
Mabilis na lumipas ang panahon at ako’y magnunubenta
Nag uumapaw ang mga bagay na hindi ko maalala
Ngunit alam ko na nasa paligid lang at nandiyan siya
Mahirap din hanapin kaso nasaan na kaya? Continue reading “Demensiya”

+3