“Thank You, While I Remember”

A man reflecting in front of a lake. Image from Pixabay.

I remember the days when I was young
I was a strong sporty lad in the club
Fulfilled my dreams and aspirations in life
Together with my loving beautiful wife
Time has passed like a ticking clock
My mind is trapped wanting to unblock
I know it’s just near hiding somewhere
It’s hard to find but I”ll never surrender Continue reading “Thank You, While I Remember”

+4

“Demensiya”

Sepia image of an old man sitting alone on a wooden bench. Image from Pixabay.

Paslit pa lang ako noong ito ay nagsimula
Marami na akong natutunan dito sa balat ng lupa
Mabilis na lumipas ang panahon at ako’y magnunubenta
Nag uumapaw ang mga bagay na hindi ko maalala
Ngunit alam ko na nasa paligid lang at nandiyan siya
Mahirap din hanapin kaso nasaan na kaya? Continue reading “Demensiya”

+3