“Lockdown”

Monochrome image of a sad man in white mask. Image from Pixabay.

Idi nag lockdown adu ti naaramidan
Ti awan buya na nga aglawlaw nagbalin nga minuyongan
Ninayunan ti natnateng nga nakasagana no kasapulan
Ngem awan umasping iti oras ken suporta
ti pamilya nga isu ti kapapatgan Continue reading “Lockdown”

+2