“Ako’y Hindi Mananahimik”

Close up of a hand writing on a piece of paper.


Ako kailanma’y hindi mananahimik,
Patuloy na tutugon, sisigaw, at iimik;
Sa gitna man ng pighati’t pag-ibig,
Sa dilim ng gabi’t may busal man ang bibig. Continue reading “Ako’y Hindi Mananahimik”

1+

“Oda Para Sa Mga Minamahal Ko”


Digital photo of Aaleyah Reign

Saan man patutungo
Lagi pa ring laman ng puso
Mga pinagsaluhang pangako
Kailanma’y hindi ibuburo. Continue reading “Oda Para Sa Mga Minamahal Ko”

2+