“Ang Alamat ng Pagkukunwari”

A hand writing on paper. Image from Pixabay.

Kunwari nagpupuyat
Mata’y di na mapuknat
Nakikipagtitigan sa hanging walang lamat
Nagsisigasig, mapalaya lamang ang alamat. Continue reading “Ang Alamat ng Pagkukunwari”

2+