“Dahilan” (“Reason”)


Kaya maraming naaapi
Dahil may mga taong ayaw ibuwis
Ang tinatamasa nilang ginhawa
Para sa higit na nakararami.


That’s why a lot are abused;
Because most people do not want
To risk their comfortable lives
Fighting for the common good.

+3
Share this page

Leave a Reply