Old photos in wooden box, image from Pexels

“Oda Para Sa Alaala Ng Nakaraan”

Old photos in wooden box, image from Pexels

Puso, pakiusap, ika’y maghunos dili na
Bigyang tuldok, walang tigil na pakikibaka
Oh, isip palayain ang mga pangamba
Taos na dalangin, tunay na paglaya.

Ang mga pinaghalu-halung dagta ng kulay
Ginagawan na nang paraan para mabigyang buhay
Taimtim na kahilingan, sa aking tahimik na pagninilay
Kapayapaan, tunawin ang mga nakakabinging ingay.

Ako, ang nakilala mo sa iyong nakaraan
Siya pa ring nakatayo sa iyong harapan
Ang pinakamalaki nga lang na kaibhan
Mas matatag, mas tiyak ang mga paraan.

Salamat sa mga ligalig, dulot sa abang damdamin
Mga sigalot na kulay sa tahimik na larawan
Ikaw ang bakit at paano, ang puno’t dulo ng bawat kailan
Ako ay ako ngayon, sa kadahilanang ikaw ang nakaraan.


Susie Bangles-Baldo is a proud Igorota who belongs to the ethnolinguistic group Kankana-ey and a mother of three, two curious lads and a vigorous lassie. She spent her childhood savoring the blessings of simplicity in the ili; sidking-aparador, Chinese garter, bebe-ey (bahay-bahayan), climbing the caimito and swimming in the river were among the sundry fondest reminiscences that contributed to her yearning of going back to basics and reviving Indigenous poetry.

Susie is interested in the advancement of indigenous mental health and wellbeing that is grounded from the grassroots. She appreciates all sorts of writings (genially calling it as #KaisipangMalaya); believing that these are expressions of a person’s innermost thoughts and feelings, longings, hopes and dreams. Poetry is viewed as a vehicle that succor in reconnecting the dots from the past to make the present-day an opportunity for unlearning, relearning and development.

+2
Share this page

Leave a Reply