Pine forest image from Pixabay

Kankana-ey Haikus (And Their Translation Into Filipino)

 • Pine forest image from Pixabay

  Ukat
  Mansuysuyusoy
  Kusili ya ka-iw
  Bang-ar di rikna.

  Kagubatan
  Hihip ng hangin
  Mga ibon at kahoy
  Kaloobang magaan.
 • River image from Pixabay

  Ginawang
  Tug-in ay danum
  Kiwet bayek ya karpa
  Dawat en Apo.

  Ilog
  Malamig na tubig
  Palos, butete at karpa
  Pananlangin sa Poon.
 • Rooster image from Pixabay

  Kawitan
  Para kakaok
  Enmey nakipalpalut
  Binmetebeteg.

  Tandang
  Pang-tilaok
  Dumayo sa sabungan
  Nagkanda-hirap.
 • Water image from Pixabay

  Danum
  Agas di bigaw
  Uwas di sakit nemnem
  Dalus di awak.

  Tubig
  Gamot sa uhaw
  Hugas sa sama ng loob
  Sa katawa’y panlinis.
 • Dirty face image from Pixabay

  Mukat
  Naimamaklat
  Kalingban sin kamata
  Niliw-an ay nandaop.

  Muta
  Nagkanda-kalat
  Takip sa namamagang mata
  Nakaligtaang maghilamos.
 • Moon image from Pixabay

  Buwan
  Nabobolibo
  Mapat-a mo nalabi
  Mantabon nu way sugit.

  Buwan
  Bilog na bilog
  Maliwanag pag gabi
  Nakatago pag may araw.
 • Hearts tic-tac-toe image from Pixabay

  Puso
  Layad nan narikna
  Liget san nanturungan
  Anggas et bummay.

  Puso
  Pag-ibig ang naramdaman
  Galit ang pinuntahan
  Sobrang nakakapagod.
 • Black coffee and mug image from Pixabay

  Kape
  Kaistorya mo agsapa
  Kaukob mo panangan
  Nu labi say mangaaan si tug-in

  Kape
  Kahuntahan sa agahan
  Kasalo sa tanghalian
  Sa gabi’y kasangga sa lamig.

Susie Bangles-Baldo is a proud Igorota who belongs to the ethnolinguistic group Kankana-ey and a mother of three, two curious lads and a vigorous lassie. She spent her childhood savoring the blessings of simplicity in the ili; sidking-aparador, Chinese garter, bebe-ey (bahay-bahayan), climbing the caimito and swimming in the river were among the sundry fondest reminiscences that contributed to her yearning of going back to basics and reviving Indigenous poetry.

Susie is interested in the advancement of indigenous mental health and wellbeing that is grounded from the grassroots. She appreciates all sorts of writings (genially calling it as #KaisipangMalaya); believing that these are expressions of a person’s innermost thoughts and feelings, longings, hopes and dreams. Poetry is viewed as a vehicle that succor in reconnecting the dots from the past to make the present-day an opportunity for unlearning, relearning and development.

+1
Share this page

Leave a Reply