A hand writing on paper. Image from Pixabay.

“Ang Alamat ng Pagkukunwari”

A hand writing on paper. Image from Pixabay.

Kunwari nagpupuyat
Mata’y di na mapuknat
Nakikipagtitigan sa hanging walang lamat
Nagsisigasig, mapalaya lamang ang alamat.

Kunwari may tinatapos
Kahit kaisipa’y matagal ng hikahos
Nagdedeliryo na yata ng lubos
Mga gawain di na naubos.

Kunwari nagsusumikap
Magugulong letra’y sapilitang niyayakap
Nakaririnding usapin pilit tinatanggap
Gising na diwa hinahayaang magpanggap.

Kunwari walang pakiwari
Takbo ng isip ma’y di mawari
Takot at pagdududa’y isinasantabi
Lakas-loob patuloy na hinahabi.

Kunwari na kung kunwari
Nais ko pa ring magkunwari
Matiyak lamang sa sarili
Kahit kunwari, umaasa parati.


Susie Bangles-Baldo is a proud Igorota who belongs to the ethnolinguistic group Kankana-ey and a mother of three, two curious lads and a vigorous lassie. She spent her childhood savoring the blessings of simplicity in the ili; sidking-aparador, Chinese garter, bebe-ey (bahay-bahayan), climbing the caimito and swimming in the river were among the sundry fondest reminiscences that contributed to her yearning of going back to basics and reviving Indigenous poetry.

Susie is interested in the advancement of indigenous mental health and wellbeing that is grounded from the grassroots. She appreciates all sorts of writings (genially calling it as #KaisipangMalaya); believing that these are expressions of a person’s innermost thoughts and feelings, longings, hopes and dreams. Poetry is viewed as a vehicle that succor in reconnecting the dots from the past to make the present-day an opportunity for unlearning, relearning and development.

+2
Share this page

Leave a Reply