“Ningas” (Flame)Show Text

Ihagis sa madilim na kawalan
Ang nagliliyab na ngitngit;
Hayaan itong maging ilaw
Sa tatahaking kinabukasan.

English Translation:

Fling unto the scorched nothing
That blazing fury of auld;
Permit it to brighten up the path
Towards the coming morrow.

+2
Share this page

Leave a Reply