“Web Development: A Child’s Dream Finds Completion”


As a young kid, I remember looking at the Philippine map posted on the wall at home. My family had a reference of maps as well showing the different regions and provinces of the Philippines. During trips, I would memorize the names of the towns and barangays along the way. I had this interest in geography, but I was not really conscious of it. Continue reading “Web Development: A Child’s Dream Finds Completion”

3+

“The Bamboo Hammock”


Once there was a family of bamboo near a rice field. It grew between the big boulders that adorn the nearby creek. The bamboo has a lot of baby shoots and one of them was Bayog. Continue reading “The Bamboo Hammock”

5+

“Si Diday At Si Maya”


Ano ba at sinagihan ng kung anong init sa katawan ng matanawan ni Ka Diday ang kararating na si Ka Maya sa pansamantalang kusina ng ublagan ng kanilang yunit. Basang-basa sa pawis si Maya at halos madikit sa katawan nito ang manipis na t-shirt na suot, bumabakat tuloy ang anyubog ng katawan nito. Continue reading “Si Diday At Si Maya”

1+