“Gobyerno”


Poot na nagniningas
At sigaw na pinipigilang lumabas;
Bibig na may busal
At mga kamay na pilit pumipiglas;
Lupang sinilangan
Na buong-pusong pinaglingkuran;
Pamahalaang mapang-api
At mga huwad na haring ganid
Sa yaman at kapangyarihan.
Ano na ang kahihitnatnan
Ng mga taong umaasa
Sa ‘yong salat na awa’t kabutihan?
Isang kandila na lamang ang natitira;
Maya’t maya’y ubos na.

6+

“Boto Mo, Kinabukasan Ko!”

Image of a leg in chains

Kilos, kabataan!
Laging pakatandaan,
Kinabukasan ng lahat
Ang ating pinaglalaban!

Kilos, kabataan!
Huwag magbulag-bulagan;
Gapiin ang korupsyong
Walang pakundangan!

Your vote is my future.
________________________________
Act, children!
Always bear in mind,
The future is what
We are fighting for!

Act, children!
Never be so blind;
Destroy the corruption,
Shamelessly done nowadays.

4+