“Paggunita sa Nakakubling Dalamhati”

Close up of a lit candle against a black background. Image from Pixabay.

May isang kaibigang biglang nangumusta
Sa Messenger nagparamdam at nagpakita
Dahil sa lockdown may panahon na siya
Mangumusta maging ng taong pumanaw na Continue reading “Paggunita sa Nakakubling Dalamhati”

+6