“The Bamboo Hammock”


Once there was a family of bamboo near a rice field. It grew between the big boulders that adorn the nearby creek. The bamboo has a lot of baby shoots and one of them was Bayog. Continue reading “The Bamboo Hammock”

5+

“Si Diday At Si Maya”


Ano ba at sinagihan ng kung anong init sa katawan ng matanawan ni Ka Diday ang kararating na si Ka Maya sa pansamantalang kusina ng ublagan ng kanilang yunit. Basang-basa sa pawis si Maya at halos madikit sa katawan nito ang manipis na t-shirt na suot, bumabakat tuloy ang anyubog ng katawan nito. Continue reading “Si Diday At Si Maya”

1+