“Mga Alon Sa Dalampasigan”

Violent waves at sea. Image from Pixabay.

Sa mag-damag na trabaho’y sa tumba-tumbang upuan ako ay napapikit
Hindi namalayan ako na pala ay nananaginip
Kasama ang pamilya bumiyahe ng milya- milya
Binaybay ang mahaba at paliko-likong kalsada
Tinawid at nilampasan ang tulay na nagdudugtong sa bawat mapa Continue reading “Mga Alon Sa Dalampasigan”

4+