“Panghimuko (Nail Clipper)”

Image of a nail clipper, from Pixabay

Dekada otsenta nang ipanganak sa simpleng Baryo ng Madagem si Makneg. Siya ang pang-siyam sa labing-isang magkakapatid. Halos taon-taon noon kung magluwal ang kanilang nanang kung kaya’t naglalaro sa isa hanggang dalawa’t kalahating taon lamang ang pagitan nilang magkakapatid. Continue reading “Panghimuko (Nail Clipper)”

9+