“Si Diday At Si Maya”


Ano ba at sinagihan ng kung anong init sa katawan ng matanawan ni Ka Diday ang kararating na si Ka Maya sa pansamantalang kusina ng ublagan ng kanilang yunit. Basang-basa sa pawis si Maya at halos madikit sa katawan nito ang manipis na t-shirt na suot, bumabakat tuloy ang anyubog ng katawan nito. Continue reading “Si Diday At Si Maya”

1+

“Heartbreak Is A Consequence Of Love”


Heartbreak, they proclaim,
Is the ultimate cost of love
And of remaining alive;
Thus, in as much
As it entails constant pain
And a few strangled cries at night,
You elect to submit yourself
To the rudimentary cycles
Of heart bruises and gashes–
Even when it eventually kills you
To stay in the shadows,
Hopefully awaiting
That precious trickle of love.

8+